Katja Keitaanniemi: siekiant įvairovės svarbu sąmoningai galvoti apie savo pasirinkimus

[08.05.2023]

Gegužė – Europos įvairovės mėnuo. Kviečiame skaityti Katjos Keitaanniemi, „OP Corporate Bank“ vadovės ir Harvardo universiteto alumnės, komentarą apie įvairovę darbe.

Dažnai kalbame apie įvairovę darbe. Visgi, siekiant įvairovės, kasdien dar tenka įdėti nemažai pastangų ir sąmoningai galvoti apie savo pasirinkimus.

Nepaisant daugybės diskusijų apie įvairovę darbe, ji negali būti laikoma savaime suprantamu dalyku. Nors šiuo klausimu ir judame teisinga linkme, kiekvienas iš mūsų turi skirti laiko kasdienių sprendimų apmąstymui. Svarbu, kad įmonės darbuotojai atlieptų klientų įvairovę. Įvairovė turėtų egzistuoti visuose organizacijos lygmenyse ir pozicijose, ne tik įmonės vadovų komandoje ar valdyboje.

Įvairovė gali būti skatinama skiriant daugiau dėmesio įdarbinimui ir individualioms patirtims, taip pat organizuojant mokymus komandoms, kurie padėtų geriau suprasti įvairovės principus. Įvairovės, lygybės ir įtraukties įgyvendinimo pažanga turėtų būti stebima atliekant darbuotojų apklausas. Pasakymas, kad „ką matuoji, tą ir gauni“, puikiai tinka šiame kontekste.

OP kasmet analizuoja darbuotojų pasiskirstymą pagal lytį, darbo užmokestį ir amžių, skaičiuojama, kiek skirtingų tautybių ir kalbų darbuotojai atstovauja. Taip pat esame užsibrėžę tikslą užtikrinti, kad lyčių pasiskirstymas vadovaujamose pareigose būtų kuo tolygesnis.

Socialinė įtrauktis reikalauja naujų vadovavimo būdų

Dažnai kalbame ir apie įtrauktį, kuri eina išvien su įvairove. Socialinė įtrauktis – tai darbo aplinka, pagrįsta lygybe ir nediskriminavimu, kur visi kolektyvo nariai yra įtraukiami ir vertinami.

Įtraukiose komandose skirtingą patirtį turintys darbuotojai gali jaustis pritampantys ir priklausantys kolektyvui. Kaip teigia Pekka Mattila, Aalto universiteto profesorius, socialinė įtrauktis yra labai susijusi su įvairovės užtikrinimu.

Įvairovę ir socialinę įtrauktį reiktų kurti tuo pačiu metu. Tam reikia konkrečių veiksmų ir naujo požiūrio į lyderystę. Įgyvendinant įvairovės ir įtraukties principus, svarbus sąžiningas vadovavimas, vertinantis įvairovę, suteikiantis lygias galimybes visiems, kuriantis atvirą dialogą ir leidžiantis kiekvienam darbuotojui pasiekti vadovus.

Daugelis tai pavadintų gana elementariais iššūkiais. Deja, tokios sąlygos sukuriamos ne visose organizacijose.

saugumas yra socialinės įtraukties pagrindas, kuomet kiekvienas gali būti savimi ir jaustis pozityviai. Galiausiai tai susiję su pagrindiniu žmonių poreikiu būti išklausytiems ir priimamiems tokiais, kokie yra. Vadovams tenka didelė atsakomybė užtikrinant, kad kasdieniame darbe būtų kuriama psichologiškai saugi atmosfera.

Lyderiai turėtų būti pavyzdžiu ir parodyti, kas yra priimtina, o kas – ne. Jiems, kaip ir kitiems darbuotojams, tai reiškia išmokti naujų dalykų ir identifikuoti savo išankstinius nesuvoktus nusistatymus. Pavyzdžiui, komunikacijoje norint, kad skleidžiama žinutė būtų suprasta, svarbu atsižvelgti į skirtingą auditorijos patirtį. Tai apima ir aspektą, kokiu būdu kažkas yra sakoma, o ne tik tai, kas pranešama.

Tyrimai rodo, kad įvairovė ir įtrauktis turi teigiamą poveikį įmonių pelningumui ir klientų pasitenkinimui. Didinamas komandos inovatyvumas ir kūrybiškumas bei gerėja darbdavio reputacija ir patrauklumas. Šių veiksnių pakanka, kad bet kuris vadovas suprastų, kad verta investuoti į socialinę įvairovę. O pats svarbiausias dalykas – tuomet darbuotojai yra patenkinti savo darbu ir jame atsiskleidžia.

Naujienos

Pasirinkite metus