Kas yra Mokėjimo paslaugų direktyvą 2 (angl. PSD2 - Payment Service Directive 2)?

[2017-04-27]Europos bankininkystės institucijos (EBA – angl. European Banking Authority) priimta Antroji mokėjimo paslaugų direktyva (PSD2) atvers bankų duris trečiosioms šalims-paslaugų tiekėjoms. Ši direktyva įsigaliojo 2016 metų sausį, o susiję techniniai reikalavimai buvo parengti 2017 metų vasarį. ES valstybėse PSD2 direktyva bus perkelta į nacionalinius teisės aktus bei įsigalios 2018 metų sausį, taikant vienų metų pereinamąjį laikotarpį reikalavimams įgyvendinti.

Įsigaliojus PSD2, bankai nebeturės išimtinės teisės klientams teikti informaciją apie sąskaitą ar mokėjimo paslaugas. Pagal direktyvą banko klientai galės naudotis trečiųjų šalių-paslaugų tiekėjų ar konkurentų siūlomomis kasdienėmis operacijomis, pavyzdžiui, atlikti mokėjimą ar pasitikrinti savo sąskaitos likutį. Be to, kelių skirtingų bankų sąskaitas bus galima susieti su viena paslauga, ko anksčiau dauguma klientų negalėjo padaryti.

Įgyvendinant PSD2, finansų sektoriuje atsiras du nauji paslaugų tiekėjų tipai – mokėjimo paslaugų tiekėjai ir sąskaitos informacijos paslaugų tiekėjai. Pavyzdžiui, elektroninės prekybos vykdytojai, kurie šiuo metu neturi banko licencijos, ateityje galės nurašyti mokėjimus tiesiogiai iš kliento banko sąskaitos. Be to, bankas ar kita bendrovė, registruota kaip sąskaitos informacijos paslaugų tiekėja, vienoje apžvalgoje galės apjungti kliento sąskaitų keliuose bankuose informaciją. Apjungiant sąskaitų apžvalgas bus naudojamos bankų turimos interneto programos.

Sukurdama bankų sąsajas Europos bankininkystės institucija (EBI) siekia paskatinti intensyviau veikti Europos vidaus rinką. Padidėjusi konkurencija žymiai paspartins inovacijų diegimą finansų sektoriuje ir suteiks klientams galimybę rinktis daugiau ir geresnių paslaugų bei produktų. EBA tikslas taip pat yra padidinti mokėjimų saugumą ir suteikti klientams visapusiškesnę pirkimo elektroninėje erdvėje apsaugą. Be to, sukurtos sąsajos sumažins mokėjimo sąnaudas.

Artėjant PSD2 įgyvendinimo terminui, bankai Europoje jau ruošiasi naujai konkurencijai. Keli bankai jau sukūrė sąsajas su trečiosiomis šalimis paslaugų tiekėjais, o kiti skatina sąsajų inovacijas organizuodami kolektyvinius naujų idėjų svarstymus su vystytojais. Didžiojoje Britanijoje konkurencijos ir rinkos priežiūros tarnyba skatina greitą perėjimą prie atvirų sąsajų naudojimo ir siekia padidinti Britanijos bankų konkurencingumą. Be tų sąsajų, kurioms taikoma PSD2, bankai patys kuria dar platesnes sąsajas bei siekia papildomos verslo naudos, kurios gali gauti pasinaudodami šiuo pokyčiu.

Nors dėl EBA iniciatyvos atsiradusi nauja konkurencija ir sugriaus įprastą bankų uždarbio mechanizmą, o su mokėjimais susijusios paslaugos taps kitokios, ji vertinama ir kaip galimybė. PSD2 sąsajos taip pat gali būti pritaikomos kartu su trečiosiomis šalimis paslaugų tiekėjais kuriant papildomas paslaugas, o sąskaitos informacija gali būti naudojama siūlant geresnes ir labiau poreikius atitinkančias paslaugas.

Pokyčiai diegiant PSD2 ir toliau spartins jau vykstančius finansų sektoriaus pokyčius. Naujosios technologijos ir inovacijos bei nuolat augantys klientų lūkesčiai verčia įprastus finansų sektoriaus dalyvius kurti naujus skaitmeninius verslo modelius. Įgyvendinant PSD2, bankininkystės verslas ir bankų kaip kasdienių banko paslaugų tiekėjų vaidmuo iš esmės pasikeis. Įgyvendinus PSD2, dabartinė praktika – kai bankai patys kuria visus savo produktus – gali tapti atgyvena.