Taisykles ir sąlygas

Svetainės naudojimo sąlygos

Šios interneto svetainės leidėjas yra OP-OP Group plc (toliau - OP).

Prieš naudojantis OP interneto svetaine, mes rekomenduojame perskaityti šias bendrąsias sąlygas, kurios taikomos jos naudojimui. Mūsų svetainėje taip pat gali būti specialiųjų sąlygų, susijusių su atskiromis paslaugomis, tokiu atveju bendrosios sąlygos taikomos tik antraeiliu būdu.

Atsakomybės apribojimai

Mes sukūrėme savo interneto svetainę tam, kad kiekvienas galėtų daugiau sužinoti apie mūsų bendrovę ir mūsų siūlomus produktus bei paslaugas. Mes dėjome visas pastangas, siekdami užtikrinti svetainės duomenų tikslumą. Tačiau mes įsipareigojame teikti informaciją tik tokią, kokia ji yra, t.y. be jokių numanomų garantijų. Mūsų svetainėje gali būti nuorodų bei kitų nurodymų į kitas interneto svetaines, kurių turinio ar prieinamumo mes nekontroliuojame.

Autorių teisės

Visos autorių teisės į šią interneto svetainę, teisės į jos išdėstymą ir duomenų bazes bei kitą su turiniu susijusią intelektinę nuosavybę (įskaitant tekstą, vaizdus ir garsą) priklauso arba OP arba mūsų bendradarbiavimo partneriams.

Šios svetainės puslapiai gali būti kopijuojami, platinami arba kitaip naudojami tik tiek, kiek leidžiama įstatymais. Bet kokiam kitam šios svetainės turinio naudojimui reikalingas raštiškas OP sutikimas.

Tačiau, kaip klientas, jūs galite išsaugoti šios svetainės puslapius savo kompiuteryje arba juos atsispausdinti savo asmeniniam naudojimui, kaip privatus asmuo. Cituojant šios svetainės turinį, visuomet būtina nurodyti šaltinį.

Kitos sąlygos

OP turi teisę pakeisti šias naudojimo sąlygas, svetainės turinį bei paslaugas, išdėstymą, priėjimą ir techninės įrangos reikalavimus, reikalingus svetainei veikti arba prieigai apriboti arba paslaugai nutraukti.